«ر ا» رقابت ساختاري و ساخت دو مفعولي و تشديد در زبان فارسي براساس رويكرد Harmonic Grammar

«ر ا» رقابت ساختاري و ساخت دو مفعولي و تشديد در زبان فارسي براساس رويكرد Harmonic Grammar

11/10/95

 

انجمن علمي دانشجويان گروه زبان شناسي برگزار مي‌كند:
 
«ر ا» رقابت ساختاري و ساخت دو مفعولي و تشديد در زبان فارسي براساس رويكرد Harmonic Grammar
 
نشست علمي دانشجويان انجمن علمي گروه زبان شناسي تحت عنوان: «را» رقابت ساختاري و ساخت دو مفعولي و تشديد در زبان فارسي براساس رويكرد Harmnic Grammar با حضور خانم زهرا مير رضي دانشجوي دكتري دانشگاه ماساچوسف امهرست در روز يكشنبه ۱۲ دي ماه از ساعت ۱۱ در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار مي‌شود.