اجراي تئاتر(( ناميرا ))

اجراي تئاتر(( ناميرا ))

27/07/94

جهاد دانشگاهي با همكاري بسيج دانشجويي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :


اجراي تئاتر((  ناميرا ))


با همكاري جهاد دانشگاهي و بسيج دانشجويي دانشكده ادبيات تئاتر ( ناميرا )، 27 لغايت 29 مهرماه سال جاري از ساعت 16 الي 18 در تالار فردوسي دانشكده ادبيات به اجرا درخواهد آمد .