ادبيات عامه و ويژگي هاي آن

ادبيات عامه و ويژگي هاي آن

1393/07/26

 

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
ادبيات عامه و ويژگي هاي آن
 
 گروه زبان و ادبيات فارسي نشست علمي را با موضوع ( ادبيات عامه و ويژگي هاي آن ) با سخنراني آقاي محمد جعفري قنواتي پژوهشگر ادب عامه و ويراستار دانشنامه فرهنگ مردم ايران يكشنبه بيست و هفتم مهر ماه از ساعت 10  الي 12 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .