ادبيات كودك و گسست نسلي

ادبيات كودك و گسست نسلي

1393/08/18

 

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
ادبيات كودك و گسست نسلي
 
 گروه زبان و ادبيات فارسي نشست علمي را با موضوع ( ادبيات كودك و گسست نسلي ) با سخنراني آقاي دكتر مهدي حجواني دوشنبه نوزدهم آبان ماه از ساعت 18 - 16 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .