اسکلت بانوی هفت هزار ساله

اسکلت بانوی هفت هزار ساله

07/10/94

 

اسكلت بانوي هفت هزار ساله تهران كه در اجراي قراردادي پژوهشي در حفريات باستان شناسانه آقاي دكتر محمد اسماعيل اسمعيلي جلودار (عضو هيات علمي گروه باستان شناسي) در محدوده ميدان محمديه تهران كشف شده بود، با حضور دكتر بهشتي رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري و دكتر حسن كريميان معاون پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني رونمايي شد. اسكلت اين بانوي هفت هزار ساله ايران صبح امروز (6 دي ماه) به همراه حدود 34 شيء ديگر كه در كاوش‌هاي خيابان مولوي به دست آمده بود، در نمايشگاه كشفيات باستان‌شناسي آثار هفت هزار ساله موزه ملي ايران در معرض ديد علاقمندان قرار گرفت. معاونت پژوهشي دانشكده به همكاري پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور پيگيري‌ها و مكاتبات خود را با سازمان زيباسازي شهرداري تهران براي ايجاد سايت موزه در محل كشف اين بانوي هفت هزار ساله هزار ادامه خواهند داد تا در صورت تحقق اين خواسته، اشياء و اسكلت به محل كشف نخست خود بازگردند.