آشنايي با روش شناسي علوم انساني در دين پژوهشي

آشنايي با روش شناسي علوم انساني در دين پژوهشي

1393/11/27

 

جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
آشنايي با روش شناسي علوم انساني در دين پژوهشي
 
جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات سلسله نشست هاي تخصصي را تحت عنوان ( آشنايي با روش شناسي علوم انساني در دين پژوهش ) در روزهاي سوم ،دهم و هفدهم اسفند ماه سال جاري از ساعت 16 الي 18 در تالار كمال اين دانشكده برگزار ميكند .