آشنايي با نهج البلاغه

آشنايي با نهج البلاغه

1393/01/31

انجمن علمي دانشجويان زبان و ادبيات عرب برگزار ميكند :
 
آشنايي با نهج البلاغه
 
انجمن علمي دانشجويان زبان وادبيات عرب ، نشست تخصصي را تحت عنوان (( آشنايي با نهج البلاغه )) با حضور اساتيد ،  دانشجويان و علاقمندان ، يكشنبه 7/2/92 از ساعت 13 - 30 : 13 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار مي كند .