آشنایی با روش شناسی علوم انسانی در دین پژوهشی

آشنایی با روش شناسی علوم انسانی در دین پژوهشی

1393/11/27

 

جهاد دانشگاهی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
آشنایی با روش شناسی علوم انسانی در دین پژوهشی
 
جهاد دانشگاهی دانشکده ادبیات سلسله نشست های تخصصی را تحت عنوان ( آشنایی با روش شناسی علوم انسانی در دین پژوهش ) در روزهای سوم ،دهم و هفدهم اسفند ماه سال جاری از ساعت 16 الی 18 در تالار کمال این دانشکده برگزار میکند .