آشنایی با مفاهیم و مواضع در شعر معاصر ایران

آشنایی با مفاهیم و مواضع در شعر معاصر ایران

18/2/96

 

انجمن علمی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند:
 
آشنایی با مفاهیم و مواضع در شعر معاصر ایران
 
کارگاه آشنایی با مفاهیم و مواضع در شعر معاصر ایران، به کوشش انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی این دانشکده، در روزهای ۱۹ و ۲۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۲ الی ۱۴ در کلاس ۲۳۴ برگزار خواهد شد.