اطلاعيه انصراف ازشرکت در آزمون دکتري سا ل 94

اطلاعيه انصراف ازشرکت در آزمون دکتري سا ل 94

30/02/94

 

اطلاعيه انصراف ازشرکت در آزمون دکتري سا ل 94

 

دانلود فرم انصراف از شرکت در جلسه مصاحبه دکتری سال 95-94

 

اطلاعيه سازمان سنجش در خصوص ممنوعيت شرکت در آزمون  دکتري سال 95 براي پذيرفته شدگان سال 94

آن‌دسته از داوطلباني كه در مرحله بررسي سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي (مصاحبه) شركت و پس از گزينش نهايي در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي دوره دكتري سال 1394 (اعم از دوره هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پيام نور، غير انتفاعي و يا پرديس خودگردان) قرار گيرند، مجاز به شركت در آزمون دكتري سال 1395 نخواهند بود.

تبصره:  داوطلباني كه به هر دليل بعد از انجام مراحل مصاحبه، قصد انصراف از اين مرحله را دارند، مي‌بايست حداكثر تا يك هفته بعد از تاريخ مصاحبه درخواست كتبي خود را مبني بر انصراف از اين مرحله به دانشگاه و موسسه آموزش عالي مربوط ارائه نمايند، تا از اعلام نمره مصاحبه برا ي آنان از طرف دانشگاه به سازمان خودداري گردد، بديهي است بعد از اعلام نمره مصاحبه به اين سازمان اقدامي صورت نخواهد پذيرفت و طبيعتاً بعد از اعلام نتايج نهايي در صورت قبولي حق شركت در آزمون دكتري سال 1395 را نخواهند داشت.

خواهشمند است در صورت تمايل به انصراف فرم مربوطه را تکميل و  پرينت آنرا قبل از موعد مقرر به اداره آموزش و تحصيلات تکميلي دانشکده ادبيات و علوم انساني تحويل نماييد.

 

 
 

اداره آموزش و تحصيلات تکميلي دانشکده ادبيات و علوم انساني