اطلاعیه تاریخ مصاحبه پذیرش دانشجو سهمیه استعدادهای درخشان

اطلاعیه تاریخ مصاحبه پذیرش دانشجو سهمیه استعدادهای درخشان

12/3/95

 

 
تاریخ مصاحبه پذيرش دانشجو در مقطع دكتري
 
سهميه استعدادهاي درخشان سال 96-95
 
 
 
گروه آموزشي باستان شناسي دوشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۱۳ در محل گروه باستان شناسي
 
 
 
گروه آموزشي زبانشناسي دوشنبه ۲۴ خرداد ساعت ۱۰ در محل گروه زبانشناسی
 
 
اطلاعيه شماره (3)
بدينوسيله به اطلاع داوطلبين محترم دوره دكتري بدون آزمون(استعدادهاي درخشان)  سال ۹۵ مي‌رساند: جهت اطلاع از آدرس محلها و زمان مصاحبه  به وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه تهران به نشاني : http://academics.ut.ac.ir/fa  مراجعه نمايند .