اطلاع رسانی دوره های آموزشی آزاد تخصصی

اطلاع رسانی دوره های آموزشی آزاد تخصصی

24/10/93

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در نظر دارد دوره های آموزشی آزاد تخصصی را در راستای کاربردی کردن علوم انسانی و ارتقا معلومات و دانش افزایی اساتید ، دانشجویان ، کارشناسان ، متخصصان رشته های علوم انسانی ، همچنین علاقه مندان شرکت کننده آزاد ، در نیمسال تحصیلی سال تحصیلی 94-93 برگزار نماید.

دریافت فایل پوستر همایش

دریافت فایل دوره های آموزشی تخصصی