الزامات برپايي كرسي هاي آزاد انديشي

الزامات برپايي كرسي هاي آزاد انديشي

1393/09/01

بسيج دانشجويي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
الزامات برپايي كرسي هاي آزاد انديشي
 
بسيج دانشجويي دانشكده ادبيات مناظره تخصصي را تحت عنوان ( الزامات برپايي كرسي هاي آزاد انديشي  ) با حضور دكتر آزاد ( عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ) و دكتر خواجه سروري ( عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ) يكشنبه دوم آذر ماه از ساعت 15 - 13 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .