الگوي ايراني - اسلامي پيشرفت

الگوي ايراني - اسلامي پيشرفت

1393/09/19

 

انجمن ايراني تاريخ برگزار ميكند :
 
الگوي ايراني - اسلامي پيشرفت
 
انجمن ايراني تاريخ همايش يك روزه اي را تحت عنوان ( الگوي ايراني - اسلامي پيشرفت ) دوشنبه بيست و چهارم آذر ماه از ساعت 17- 8 در تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات برگزار ميكند.