امام خمینی (ره ) و سبك زندگی دینی

امام خمینی (ره ) و سبك زندگی دینی

1392/03/08

 
جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
امام خمینی (ره ) و سبك زندگی دینی  
 
سلسله نشست هاي تخصصي دين و سبك زندگي
 
 پنجمین نشست تخصصی دین و سبك زندگی و علوم انسانی با موضوع امام خمینی (ره) و سبك زندگی دینی با حضور دكتر محمد صادق كوشكی استاد دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شنبه یازدهم خرداد ماه از ساعت 16 - 14در تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميشود .