انتخاب دکتر محمد علی آذرشب به عنوان استاد نمونه کشوری

انتخاب دکتر محمد علی آذرشب به عنوان استاد نمونه کشوری

1393/02/15

 
استاد فرهیخته و ارجمند
 
جناب آقای دکتر محمد علی آذرشب
 
                                        بدینوسیله انتخاب افتخار آفرین شما را به عنوان
 
                                                        استاد نمونه کشوری
 
به حضرتعالی و همکاران ارجمند دانشکده و گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی تبریک عرض می نمائیم .