انتصاب دکتر محمد تقی طباطبایی به عنوان رییس اداره آموزشی و نحصیلات تکمیلی

انتصاب دکتر محمد تقی طباطبایی به عنوان رییس اداره آموزشی و نحصیلات تکمیلی

15/01/96

 

جناب آقای دکتر محمد تقی طباطبایی
 
بدینوسیله انتخاب جنابعالی را بعنوان رئیس اداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریک عرض می نمائیم. امیدواریم در سایه پروردگار بی همتا، موفق و سربلند باشید