انواع داستاني در ادب عامه

انواع داستاني در ادب عامه

1393/07/26

 

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
انواع داستاني در ادب عامه
 
 گروه زبان و ادبيات فارسي نشست علمي را با موضوع ( انواع داستاني در ادب عامه ) با سخنراني آقاي محمد جعفري قنواتي پژوهشگر ادب عامه و ويراستار دانشنامه فرهنگ مردم ايران يكشنبه چهارم آبان ماه از ساعت 10  الي 12 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .