اهميت آرشيوهاي روسيه

اهميت آرشيوهاي روسيه در پژوهش هاي ايرانشناسي

1392/07/14

انجمن علمي دانشجويان گروه تاريخ برگزار ميكند :
 
اهميت آرشيوهاي روسيه در پژوهش هاي ايرانشناسي
 
به كوشش انجمن علمي دانشجويان تاريخ ،  نشست يك روزه اي تحت عنوان (( اهميت آرشيوهاي روسيه در پژوهش هاي ايرانشناسي )) با حضور اساتيد برجسته  ، دانشجويان و علاقمندان اين حوزه ،  در پانزدهم مهر ماه  از ساعت 10 الي 12  در تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات و علوم انساني  برگزار خواهد شد .