اهمیت ژنتیك باستانی و دیرین شناسی در ایران

اهمیت ژنتیك باستانی و دیرین شناسی در ایران

1393/03/05

 انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
اهمیت ژنتیك باستانی و دیرین شناسی در ایران
 
انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي نشست علمي را با موضوع ( اهمیت ژنتیك باستانی و دیرین شناسی در ایران  ) و سخنراني خانم دكتر فرناز بروشكی دوشنبه پنجم خرداد ماه از ساعت 13  الي 30 : 14 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .