اولين دو فصلنامه بين المللي دانشكده ادبيات و علوم انساني

اولين دو فصلنامه بين المللي دانشكده ادبيات و علوم انساني

1393/06/16

 
 
اولين دو فصلنامه بين المللي دانشكده ادبيات و علوم انساني منتشر شد . از علاقمندان دعوت ميشود براي دريافت اطلاعات بيشتر به سايت  http://semantics-syntax.ut.ac.ir مراجعه نمايند .