بررسي حقوق زنان

بررسي حقوق زنان

1393/02/14

بسيج دانشجويي دانشكده ادبيات  برگزار ميكند :
 
بررسي حقوق زنان
 
 ظلم به زن ، چرا و چگونه ؟
 
بسيج دانشجويي دانشكده ادبيات نشستي را  تحت عنوان بررسي حقوق زنان با موضوع ( ظلم به زن چرا و چگونه ؟ ) و حضور خانم دكتر الهه كولايي و خانم سهيلا صادقي  ،  سه شنبه شانزدهم ارديبهشت ماه از ساعت 30 : 12 الي 30 : 15  در تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد .