برگزاری كلاسهای زبان

برگزاری كلاسهای زبان

1392/06/31

 
دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار میكند
 
 TOEFL
 
 ( زبان عمومی دكتری )  
 
TOEFL IBT
 
 ( شامل همه مهارت ها )
 
مكان : دانشكده ادبیات و علوم انسانی ، طبقه اول ، اتاق 217
 
مهلت ثبت نام : پایان مهر ماه
 
شماره تماس : 61113685 - 66957139 - 09354276318