برگزاری نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب با حضور ناشرین معتبر حوزه علوم انسانی

1392/08/27

کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگزار میکند : 
 
برگزاری نمایشگاه کتاب  با حضور ناشرین معتبر حوزه علوم انسانی 
26 آبانماه لغایت 6 آذر ماه 
طبقه همکف دانشکده ادبیات و علوم انسانی