بزرگداشت روز جهاني فلسفه

بزرگداشت روز جهاني فلسفه

1392/08/27

انجمن علمي دانشجويان فلسفه با همكاري جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند : 
 
بزرگداشت روز جهاني فلسفه 
فلسفه براي علم ،  هنر و زندگي 
 
به مناسبت فرا رسيدن روز جهاني فلسفه ، نشست علمي تحت عنوان (( فلسفه براي علم ،  هنر و زندگي  )) با همكاري انجمن علمي دانشجويان فلسفه و جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد . اين نشست كه با حضور انديشمندان صاحب نام اين حوزه همچون دكتر رضا داوري اردكاني ،  دكتر غلامحسين ديناني و مصطفي ملكيان و جمعي از اساتيد برجسته همراه خواهد بود در تاريخ 27 و 28 آبانماه از ساعت 13 الي 17 در تالار فردوسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميشود .