بزرگداشت مقام معلم

بزرگداشت مقام معلم

11/02/95

 

بزرگداشت مقام معلم
 
 
جلسه بزرگداشت مقام شامخ معلم يازدهم ارديبهشت ماه با حضور رئيس محترم دانشگاه تهران جناب آقاي دكتر نيلي احمد آبادي در تالار دكتر شهيدي دانشكده ادبيات برگزار شد.