تاريخچه گسترش زبان فارسي از طريق راه آبي ابريشم

تاريخچه گسترش زبان فارسي از طريق راه آبي ابريشم

1393/02/20

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات  برگزار ميكند :
 
تاريخچه گسترش زبان فارسي از طريق راه آبي ابريشم
 
سلسله نشست هاي علمي
 
اولين نشست علمي گروه زبان و ادبيات فارسي در سال جديد ، با موضوع تاريخچه گسترش زبان فارسي از طريق راه آبي ابريشم و سخنراني دكتر محمد باقر وثوقي از اعضاي هيات علمي گروه تاريخ ، دوشنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه از ساعت 16 الي 18 در تالار استاد باستاني پاريزي دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد