تاریخچه گسترش زبان فارسی از طریق راه آبی ابریشم

تاریخچه گسترش زبان فارسی از طریق راه آبی ابریشم

1393/02/20

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات  برگزار میکند :
 
تاریخچه گسترش زبان فارسی از طریق راه آبی ابریشم
 
سلسله نشست های علمی
 
اولین نشست علمی گروه زبان و ادبیات فارسی در سال جدید ، با موضوع تاریخچه گسترش زبان فارسی از طریق راه آبی ابریشم و سخنرانی دکتر محمد باقر وثوقی از اعضای هیات علمی گروه تاریخ ، دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه از ساعت 16 الی 18 در تالار استاد باستانی پاریزی دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد