تاملاتي درباره ي وجه التزامي در زبان فارسي

تاملاتي درباره ي وجه التزامي در زبان فارسي

1393/02/20

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات  برگزار ميكند :
 
تاملاتي درباره ي وجه التزامي در زبان فارسي
 
سلسله نشست هاي علمي
 
سومين نشست علمي گروه زبان و ادبيات فارسي با موضوع ( تاملاتي درباره ي وجه التزامي در زبان فارسي ) و سخنراني دكتر علي درزي ، يكشنبه بيست و هشتم ارديبهشت ماه از ساعت 16 الي 18 در تالاركمال دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد