ترجمه در علوم انساني

ترجمه در علوم انساني

1392/07/29

بسيج دانشجويي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
ترجمه در علوم انساني
 
بسيج دانشكده ادبيات نشست تخصصي را در حوزه علوم انساني تحت عنوان (( ترجمه در علوم انساني )) با حضور آقايان دكتر حداد عادل و دكتر فكري در سي ام مهر ماه از ساعت 17 - 13 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات وعلوم انساني برگزار مي كند .