تصحيح دوباره شاهنامه ، يك نياز ملي

تصحيح دوباره شاهنامه ، يك نياز ملي

1393/02/20

گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات  برگزار ميكند :
 
تصحيح دوباره شاهنامه ، يك نياز ملي
 
سلسله نشست هاي علمي
 
دومين نشست علمي گروه زبان و ادبيات فارسي با موضوع ( تصحيح دوباره شاهنامه ، يك نياز ملي ) و سخنراني دكتر علي رواقي ، شنبه بيست و هفتم ارديبهشت ماه از ساعت 16 الي 18 در تالار استاد باستاني پاريزي دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد