ثبت نام دانشجويان ارشد پذيرفته شده از طريق استعدادهاي درخشان

ثبت نام دانشجويان ارشد پذيرفته شده از طريق استعدادهاي درخشان

20/06/95

 

 پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد در سهميه استعدادهاي درخشان براي ثبت نام الكترونيكي لازم است روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه  مورخ 17/06/1395 و 18/06/1395  در سامانه ثبت نام دانشگاه به نشاني  reg.ut.ac.ir اقدام و براي ثبت نام حضوري نيز لازم است در تاريخ هاي تعيين شده براي پذيرفته شدگان تحصيلات تكميلي سال 1395 ( برابر جدول برنامه ثبت نام حضوري در سامانه معاونت آموزشي دانشگاه )  به آن پرديس / دانشكده مراجعه كنند  . در ضمن كارت هاي دانشجويي پذيرفته شدگان ياد شده به محض آماده شدن به آن پرديس / دانشكده ارسال خواهد شد .