ثبت نام دانشجویان ارشد پذیرفته شده از طریق استعدادهای درخشان

ثبت نام دانشجویان ارشد پذیرفته شده از طریق استعدادهای درخشان

20/06/95

 

 پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در سهمیه استعدادهای درخشان برای ثبت نام الکترونیکی لازم است روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  مورخ 17/06/1395 و 18/06/1395  در سامانه ثبت نام دانشگاه به نشانی  reg.ut.ac.ir اقدام و برای ثبت نام حضوری نیز لازم است در تاریخ های تعیین شده برای پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی سال 1395 ( برابر جدول برنامه ثبت نام حضوری در سامانه معاونت آموزشی دانشگاه )  به آن پردیس / دانشکده مراجعه کنند  . در ضمن کارت های دانشجویی پذیرفته شدگان یاد شده به محض آماده شدن به آن پردیس / دانشکده ارسال خواهد شد .