ثبت نام و ارائه درخواست استفاده ازجايزه هاي تحصيلي سال ۹۶-۹۵

ثبت نام و ارائه درخواست استفاده ازجايزه هاي تحصيلي سال ۹۶-۹۵

26/07/95

 

زمان ثبت نام و ارائه درخواست استفاده ازجايزه هاي تحصيلي سال ۹۶-۹۵ براي دانشجويان جديد الورود و ساير دانشجوياني كه تاكنون موفق به ثبت نام و ارائه درخواست نشده‌اند از ۱۵/‏۰۷/‏۹۵‬ لغايت ۵/۸/۹۵ تعيين شده است،دانشجويان جديد الورود و شاغل به تحصيل در كليه مقاطع تحصيلي كه در سنوات مجاز تحصيل مي‌باشند می بایستی در فرصت تعيين شده نسبت به بارگذاري و بروز رساني مدارك خود در سامانه ثريا به آدرس: http://soraya.bmn.ir اقدام نمايند.