جا به جايي چشم انداز جغرافيايي اسطوره اي ايران بر مبناي منابع ايراني

جا به جايي چشم انداز جغرافيايي اسطوره اي ايران بر مبناي منابع ايراني

1393/11/25

 

انجمن علمي گروه ايران شناسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
جا به جايي چشم انداز جغرافيايي اسطوره اي ايران بر مبناي منابع ايراني
 
انجمن علمي گروه ايران شناسي نشست علمي را تحت عنوان ( جا به جايي چشم انداز جغرافيايي اسطوره اي ايران بر مبناي منابع ايراني ) با حضور اساتيد گرامي دكتر آموزگار دكتر قائم مقامي و دكتر جعفري دهقي از ساعت 16- 14 چهارشنبه 6/12/93 در تالار كمال اين دانشكده برگزار ميكند .