جا به جایی چشم انداز جغرافیایی اسطوره ای ایران بر مبنای منابع ایرانی

جا به جایی چشم انداز جغرافیایی اسطوره ای ایران بر مبنای منابع ایرانی

1393/11/25

 

انجمن علمی گروه ایران شناسی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
جا به جایی چشم انداز جغرافیایی اسطوره ای ایران بر مبنای منابع ایرانی
 
انجمن علمی گروه ایران شناسی نشست علمی را تحت عنوان ( جا به جایی چشم انداز جغرافیایی اسطوره ای ایران بر مبنای منابع ایرانی ) با حضور اساتید گرامی دکتر آموزگار دکتر قائم مقامی و دکتر جعفری دهقی از ساعت 16- 14 چهارشنبه 6/12/93 در تالار کمال این دانشکده برگزار میکند .