جلسه دفاعيه آقاي بختيار محمد صالح

 

جلسه دفاعيه آقاي بختيار محمد صالح با موضوع ( بررسي سبك موسيقي و شعر بديع در اشعار  ) با حضور دكتر ميترا گلچين  (استاد راهنما )  دكتر تيمور مالمير ( استاد مشاور ) دكتر بختيارمحمد صالح ( استاد داور ) سه شنبه 1/7/93 از ساعت  12- 10 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .