جلسه دفاعيه آقاي بهزاد برهان

 

جلسه دفاعيه آقاي بهزاد برهان  با موضوع ( تصحيح لطايف المعنوي من حقايق مثنوي  اثر عبداللطيف عباسي گچراني) با حضور دكتر عليرضا حاجيان نژاد (استاد راهنما )  دكتر روح اله هادي( استاد مشاور ) دكتر علي محمد موذني ( استاد داور ) يكشنبه 23/6/93 از ساعت  30 : 9 - 8 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .