جلسه دفاعيه آقاي حامد اسحاقي

 

جلسه دفاعيه آقاي حامد اسحاقي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته زبانشناسي با موضوع ( تحليل زبان شناختي طنز مطبوعاتي ايران در دهه 1380 شمسي ) با حضور دكتر علي افخمي ( استاد راهنما ) دكتر مريم السادات غياثيان ( استاد مشاور ) و داوري دكتر غلامرضا دين محمدي ، سه شنبه 6/12/92 از ساعت 30 : 11 - 30 : 12 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد.