جلسه دفاعيه آقاي حسين الماسي

 

جلسه دفاعيه آقاي حسين الماسي  با موضوع (  اسلوب حذف در خطبه هاي نهج الابلاغه ) با حضور دكتر غلامعباس رضايي هفتادر (استاد راهنما )  دكتر محمد حسن فواديان ( استاد مشاور )  دكتر عزت ملا ابراهيمي( استاد داور ) يكشنبه 30/6/93 از ساعت  30 : 13- 30 : 11 در محل كتابخانه گروه زبان و ادبيات عرب دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .