جلسه دفاعيه آقاي حسين ناصري صومعه

 

جلسه دفاعيه آقاي حسين ناصري صومعه  با موضوع ( بررسي و تحليل الگوهاي استقراري شهرستان بستان آباد در دوره مس و سنگ ) با حضور دكتر كمال الدين نيكنامي  (استاد راهنما )  دكتر رحيم ولايتي ( استاد مشاور )  شنبه 29/6/93 از ساعت  15- 13 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .