جلسه دفاعيه آقاي سنان جريان

 

جلسه دفاعيه آقاي سنان جريان  با موضوع ( بررسي  تحليل و مقايسه داستانهاي كوتاه سيد محمد علي جمالزاده و عمر سيف الدين  ) با حضور دكتر محمد حسين محمدي  (استاد راهنما )  دكتر اصغر باباسالار ( استاد مشاور ) دكتر حميرا زمردي ( استاد داور ) يكشنبه 30/6/93 از ساعت  11- 9 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .