جلسه دفاعيه آقاي عبدالرحيم دراني

 

جلسه دفاعيه آقاي عبدالرحيم دراني  با موضوع ( سلسله روشانيه و تاثير متقابل آن بر فارسي و پشتو ) با حضور دكتر علي محمد موذني (استاد راهنما )  دكتر منوچهر اكبري و دكتر روح اله هادي ( استادان مشاور ) دكتر اصغر باباسالار و دكتر ابوالفضل رادفر ( استادان داور) دوشنبه 16/4/93 از ساعت  12- 10در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .