جلسه دفاعيه آقاي عمر سعيد

 

جلسه دفاعيه آقاي عمر سعيد با موضوع ( بررسی و تحليل صور خيال در اشعار فارسي شاعران كرد زبان بر مبناي علم بيان ) با حضور دكتر روح اله هادي ( استاد راهنما ) دكتر محمد حسين محمدي  ( استاد مشاور ) دكتر عليرضا حاجيان نژاد ( استاد داور) شنبه 17/3/93 از ساعت 11- 10در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .