جلسه دفاعيه خانم آگيتا محمد زاده

 

جلسه دفاعيه خانم آگيتا محمد زاده   با موضوع ( بررسي قدرت اجتماعي ابوسعيد ابوالخير در اصرار التوحيد ) با حضور دكتر عليرضا حاجيان نژاد  (استاد راهنما )  دكتر روح اله هادي ( استاد مشاور ) دكتر علي محمد موذني( استاد داور ) يكشنبه 23/6/93 از ساعت  30 : 13 - 12 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .