جلسه دفاعيه خانم فاطمه لرگيل كلايي

 
جلسه دفاعيه خانم فاطمه لرگيل كلايي دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي با موضوع ( بررسي گزيده اي از داستان هاي حقوقي در ادبيات فارسي و تطبيق آن با قوانين حقوقي امروز ) با حضور دكتر روح اله هادي ( استاد راهنما ) دكتر محسن برهاني ( استاد مشاور ) و داوري دكتر عليرصا حاجيان نژاد ، سه شنبه 20/12/92 از ساعت 30 : 8- 30 : 9 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد .