جلسه دفاعيه خانم مريم كوشا

 

جلسه دفاعيه خانم مريم كوشا با موضوع ( بررسی شيوه هاي بيان مفاهيم عرفاني مشترك در مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه و مثنوي معنوي ) با حضور دكتر روح اله هادي ( استاد راهنما ) دكتر عليرضا حاجيان نژاد ( استاد مشاور ) دكتر مصطفي موسوي( استاد داور) سه شنبه 13/3/93 از ساعت 30 : 11- 10در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .