جلسه دفاعيه خانم مينا رامين ثابت

 

جلسه دفاعيه خانم مينا رامين ثابت با موضوع (  بررسي مباني نظري حكايت هاي شرح تعرف براساس كلام اسلامي و فلسفه مشاء ) با حضور دكتر عليرضا حاجيان نژاد (استاد راهنما )  دكتر مهدي عليايي مقدم ( استاد مشاور )  دكتر افشين وفايي ( استاد داور ) يكشنبه 30/6/93 از ساعت  30 : 13- 30 : 11 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .