جلسه دفاعيه خانم نرگس اكبري مقدم

 

جلسه دفاعيه خانم نرگس اكبري مقدم با موضوع ( بررسی ساختار هفت رمان تاريخي دهه چهل ) با حضور دكتر عليرضا حاجيان نژاد  ( استاد راهنما ) دكتر ميترا گلچين( استاد مشاور ) دكتر اصغر باباسالار( استاد داور) سه شنبه 13/3/93 از ساعت 30 : 12 - 30 : 11 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .