جلسه دفاعیه اصغر اسکندری

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                ساعت  مکان
اصغر اسکندری تصحيح فرهنگ لغت عربي فارسي ديباج الاسماء دکترا/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬سيد محمد منصور

دکتر عبدالرضا سيف

دكتر احمد احمدي

دکتر سعيد واعظ استاد از دانشگاه علامه طباطبايي

دكتر عليرضا حاجيان نژاد

۹۵/‏۰7/‏12 11 تالار کمال